+90(216) 352 13 68-70 info@teknoa.com.tr

Sağlık

Sağlık Verilerinin Korunması

Tıbbi kayıtlardan sigorta formlarına ve reçete hizmetlerine kadar, sağlık hizmetleri işi ağa bağlı bir ortamdır - hasta bilgilerinin çeşitli taraflarca ve her biri bu bilgileri korumak için kendi güvenlik düzeyine sahip olan bir dizi uç noktadan paylaşılmasına ve yönetilmesine izin vermektedir.

Thales, şirket içindeki ve buluttaki cihazlar, süreçler ve platformlar genelinde verileri koruyan kapsamlı veri koruma ve erişim yönetimi sağlık hizmetleri güvenlik çözümleri sunmaktadır. Esnek sağlık hizmeti için veri güvenliği çözümlerimiz, organizasyonel güvenliği ve uyum duruşlarını güçlendirir ve kullanıcıların hasta verilerine erişim taleplerini güvenli bir şekilde destekler.


Daha fazla: https://cpl.thalesgroup.com/industry/healthcare-data-security-solutions
...