+90(216) 352 13 68-70 info@teknoa.com.tr

NShield Bulut Entegrasyonu Seçenek Paketi

Bulut Entegrasyon Seçenek Paketi (CIOP), bulut hizmetleri kullanıcılarına ortamlarında anahtarlar oluşturma ve bunları bulutta kullanılmak üzere dışa aktarma yeteneği sağlar.

  • Ürün Özeti
  • Ürün Detayı
  • Bulut Entegrasyon Seçenek Paketi (CIOP), bulut hizmetleri kullanıcılarına ortamlarında anahtarlar oluşturma ve bunları bulutta kullanılmak üzere dışa aktarma yeteneği sağlar.

  • Bulut Entegrasyon Seçeneği Paketi (CIOP), bulut hizmetleri kullanıcılarına kendi ortamlarında anahtarlar oluşturma ve bunları bulutta kullanılmak üzere dışa aktarma yeteneği sağlarken aşağıdakilerden emin olur:

    Aşağıdaki bulut hizmetleri desteklenmektedir:

    Not : Daha yüksek düzeyde güvence arayan müşteriler için Microsoft, nCipher BYOK sunar. NCipher BYOK yöntemi, oluşturma zamanında oluşturulan anahtar izinlerinin Microsoft Azure Key Vault'a aktarım sırasında korunduğuna dair ek güvenceler sağlar. Ayrıca Microsoft, anahtar kullanımını belirli bir Azure bölgesi ile kısıtlamak için nCipher Security World'ü kullanır.    Daha fazla: https://www.entrust.com/-/media/documentation/datasheets/entrust-cloud-integration-option-pack-ds.pdf

Ürün Özeti

Bulut Entegrasyon Seçenek Paketi (CIOP), bulut hizmetleri kullanıcılarına ortamlarında anahtarlar oluşturma ve bunları bulutta kullanılmak üzere dışa aktarma yeteneği sağlar.

Ürün Detayı

Bulut Entegrasyon Seçeneği Paketi (CIOP), bulut hizmetleri kullanıcılarına kendi ortamlarında anahtarlar oluşturma ve bunları bulutta kullanılmak üzere dışa aktarma yeteneği sağlarken aşağıdakilerden emin olur:

Aşağıdaki bulut hizmetleri desteklenmektedir:

Not : Daha yüksek düzeyde güvence arayan müşteriler için Microsoft, nCipher BYOK sunar. NCipher BYOK yöntemi, oluşturma zamanında oluşturulan anahtar izinlerinin Microsoft Azure Key Vault'a aktarım sırasında korunduğuna dair ek güvenceler sağlar. Ayrıca Microsoft, anahtar kullanımını belirli bir Azure bölgesi ile kısıtlamak için nCipher Security World'ü kullanır.Daha fazla: https://www.entrust.com/-/media/documentation/datasheets/entrust-cloud-integration-option-pack-ds.pdf